Hva skal jeg skrive om?

På disse nettsidene finner du forslag til temaer og bøker du kan analysere når du skriver fordypningsoppgave i norsk. Temaene ligger i menyen til høyre, og du vil finne forslag til bøker og generelle skrive- og lesetips under hvert tema.

Kom i gang!

  • Spør læreren, spør biblioteket, eller se på temaene og bøkene du finner på denne nettsiden for å finne ut hvilke bøker du kan velge til oppgaven.
  • Begynn og lese i god tid, så du rekker å lese alle bøkene fra perm til perm. (Ja, du bør lese alle bøkene.)
  • Etter at du har lest bøkene du har valgt, lag et tankekart eller en oversikt over hva bøkene handler om, gjerne med eksempler på likheter og forskjeller.

Problemstilling

  • Velg en problemstilling som ikke er altfor åpen. Du kan ikke skrive om alt. Det blir ingen bra oppgave.
  • Men du kan likevel få med mye i oppgaven din. Skriv gjerne i oppgavens første del, der du legger frem problemstillingen, at du fokuserer på tre ting innenfor den. Et eksempel: «Hvordan beskriver to norske samtidsromaner et voksent kjærlighetsforhold? En analyse av dialog, tankereferat og symbolbruk». Hvis du gjør det slik, er det viktig at du klarer å velge tre ting å fokusere på som til sammen gir et godt svar på problemstillingen.

Tips underveis

  • Noter ned det du tenker etter hvert som du leser - det er lett å glemme.
  • Noter også ned sidetallene på steder i boken du finner sitater og annet du vil ha med i oppgaven din.
  • Du bør lage en disposisjon før du begynner. Denne bør være så nøyaktig som mulig.
  • Du bør ha klart for deg hva du vil si: Hva er ditt poeng? Hva skal du skrive i konklusjonen? (Svar: Svaret på problemstillingen din.)
  • Spør deg selv når du leser det du har skrevet: Hva er det som egentlig står her? Det er lett å se seg blind på sine egne setninger og notater.

Sekundærlitteratur

Sekundærlitteratur er tekster du finner i bøker eller på nettet som handler om bøkene, temaet eller forfatteren du har valgt. Sekundærlitteraturen gir deg informasjon du kan bruke i oppgaven. Eller du bruker den til å finne sitater som bekrefter argumentene dine i oppgaven.

Nyttige lenker

Trykk på disse lenkene hvis du er på jakt etter flere råd og tips om oppgaven eller flere gode bokanbefalinger.

Bokanbefalinger

Bokanbefalinger skrevet av norske bibliotekarer. Under "Lag lister" kan du søke på anbefalinger innenfor mange ulike tema (under "Velg kriterium" trykk "Emne").

http://anbefalinger.deichman.no

Senja vgs' bibliotek

Kontakt

Vi tilbyr også kurs om fordypningsoppgaven med presentasjon av skrivetips, bibliotekets tilbud og individuell veiledning. Disse holdes som regel første uke i juni og første uke(r) i september. Dersom du ønsker melde din klasse på kurs eller har tilbakemeldinger på nettsidene, kan du ta kontakt på: deichman.litteratur@deb.oslo.kommune.no. Kurspåmelding skjer 2-3 uker før kursukene og det er klassens lærer som må foreta påmeldingen.

Subscribe to tema.deichman.no RSS