Vanskelige valg

Vi gjør det hele tiden, fra morgen til kveld: foretar valg av retning og fokus. Vi orienterer oss mellom lyst og ansvar og farge og smak, som oftest uten at disse utallige valgene følges av merkbare grublerier. Noen ganger handler det om at man forlengst har gjort seg opp en mening om saken, eller at behovet eller anledningen til å reflektere over stort og smått ikke er tilstede.
 
Men, så finnes det disse problemstillingene som sakte bare tårner seg opp, som ikke er til å komme utenom, dilemmaer som krever at du tar stilling. Liv og død er ytterpunktene av konsekvenser. Utdanning, kjæreste og den nesten hverdagslige navigeringen mellom samvittighet og trang, press og svik er blant  betydningsfulle temaer derimellom. Hvilken kant utfordringene kommer fra varierer, alt fra familiens forventninger, venners handlinger, samfunnets tilretteleggelse eller noe du helt på egen hånd har havnet opp i. Generelle etiske spørsmål kan være vanskelige nok å forholde seg til. Andre ganger brytes egne idealer og realiteter mot hverandre. Å ikke foreta seg noe, er også et valg, og om du attpåtil kommer til å merke avgjørelsene på egen kropp, får valgene andre dimensjoner.

”To be or not to be” tumlet Shakespeares Hamlet med. "Hvordan handle?" er et evig tilbakevendende og eksistensielt tema.
 
Ting å tenke på mens du leser:

  • Hvordan utvikles dilemmaet i boken?
  • Hvilke krefter påvirker personenes valg?
  • Hvilke etiske problemstillinger reises?
  • Hva består argumentene for og imot av, og hva er utslagsgivende for handling?
  • Hvordan er prosessen fram mot endelig beslutning?
     

Bøker:
Geir Brandstadmoen: På barndommens solbrente enger
Elin Brodin: Den europeiske dødebok
Jon Ewo: Svart. Og ca hvitt
Johan Harstad: Buzz Aldrin, hvor ble det av deg i alt mylderet?
Mirjam Kristensen: Et rikt liv
Johan B. Mjønes: Orkanger
Marianne Mjaaland: 13. uke 
Gunnar Norheim: Adjutanten
Stig Sæterbakken: Usynlige hender
Inga Sætre: Fallteknikk (tegneserieroman)
Linn Ullmann: Nåde 
Wenche-Britt Hagabakken: Zürich
Christian Støre Valeur: Steffen tar sin del av ansvaret
Sylvelin Vatle: Alle kjenner vel presten?
 
Oversatte:
Katarina von Bredow: Det er mitt liv
Paulo Coelho : Veronika vil dø
Kerosha Gonaseelan: Amygdala
Sonya Hartnett: Hundene sover
Tove Jansson: Den ærlige bedrageren
Thomas Keneally: Schindlers liste
Ian McEwan: Om forlatelse
Mikael Niemi: Bomb dem! 
Jodi Picoult: Min søsters vokter
Jane Teller: Ingenting
 
Klassikere:
Nini Roll Anker: Kvinnen og den svarte fuglen
Joesph Conrad: Lord Jim
Sigurd Hoel: Møte ved milepælen
Kåre Holt: Det store veiskillet
Henrik Ibsen: En folkefiende
William Shakespeare: Hamlet
Hjalmar Söderberg: Doktor Glas
 

temabilde: