Reiser - Dit, og tilbake igjen

Å være underveis kan være en måte å oppfatte selve livet på. Reisen kan også fungere som et bilde på at noe er i bevegelse, beskrive en endring. Andre ganger er det snakk om konkrete forflytninger motivert av ytterpunktene flukt eller fornøyelse, eller en form for nedarvet tradisjon slik forskjellige nomadiske kulturer lever. Og for vagabonden tar reisen aldri slutt.
 
I denne særemnebolken er det hovedsakelig vist til bøker som kretser rundt reiser av frivillig karakter. Reiser som følge av en direkte flukt er ikke er tatt med her. Dette dreier seg om reiser for reisens skyld, der spørsmålet om hvorvidt man reiser fra eller til ikke er så relevant. Andre ganger er det spørsmålet interessant, og komplisert å besvare. Noen reiser har mer preg av ønsket om å komme seg vekk enn trangen til å oppleve noe annet.
 
Men, det er alltid noe med å være i farta, skifte omgivelser, temperatur, møte nye folk, nye dufter, andre fortellinger. Møte seg selv på en annen måte. Overraskende ting kan skje, uventede tanker tenkes, sterke inntrykk festes. I etterkant er det for noen en nedslående oppdagelse at tross inntrykk og hendelser underveis, er man straks omtrent den samme som før etter hjemkomst. For andre vil reisen utgjøre et varig skille i livet.
 
Ting å tenke på mens du leser:

  • Hvordan er forholdet mellom romanpersonenes forventninger til og erfaringer under reisen?
  • Hvilken sammenheng er det mellom den ytre reisen (fysisk) og den indre (psykisk)?
  • Hvilke refleksjoner utløser reisen?
  • Hvilke elementer ved reisen er mest betydningsfulle?

 
Bøker:
 
Ari Behn: Bakgård
Majken Van Bruggen: Julia og Leon
Thomas Espedal:  
Levi Henriksen: Babylon badlands
Nils-Øivind Haagensen: Møt meg møt meg møt meg (dikt)
Sigmund Jensen: Hvite dverger. Svarte hull
Tore Kvæven: Hard er mitt lands lov
Erlend Loe: L
Gabriel Moro: Autobahn
Tove Nilsen: Øyer i hjertet
Erik Bakken Olafsen: Turisten 
Adelheid Seyfarth: Misjonærene
Fredrik Skagen: Nattsug
Erlend Flornes Skaret: Nomade
Kristin Valla: Turister
 
Oversatte:
Paul Auster: Moon Palace
Damon Galgut: I et fremmed rom
Sue Monk Kidd: Granateplene

Klassikere:
Axel Jensen: Ikaros
Thor Heyerdahl: Kon-Tiki ekspedisjonen
Jack Kerouac: På kjøret 
Robert M. Pirsig: Zen og kunsten å vedlikeholde en motorsykkel 
Jules Verne: Jorden rundt på 80 dager
 

temabilde: