Dystopier

Ordet "dystopi" kommer fra det engelske ordet «dystopia» som beskriver et «ikke så godt» sted. I motsetning til utopi som beskriver en lykketilstand eller et perfekt sted, skildrer dystopier marerittaktige, nedtrykkende og skremmende (fremtids)samfunn. Både utopier og dystopier er vanlige sjangre innen sience fiction.

Ofte er forfatterens motiv å advare mot negativ samfunnsutvikling. Frykten for atomvåpen og forurensning og kritikk av forbrukersamfunnet, overvåkingssamfunnet og overteknologisering er vanlige temaer. Vi kan ofte ane en romantisering av naturen og fortiden. Ønsket om å gå «back to basic» med økologisk jordbruk og et liv i pakt med naturen står sentralt.

I mer moderne dystopier kan verden slik vi kjenner den være ødelagt av menneskenes skjødesløse livsførsel. De få som er igjen kjemper en nådeløs kamp for å overleve. Det er den sterkestes rett som rår, alle mot alle.
 
Ting å tenke på mens du leser:

  • Har forfatteren en intensjon med boken?
  • Er boken et viktig innlegg i samfunnsdebatten, og i såfall på hvilken måte?
  • Hva kan tids- og stedsbeskrivelser fortelle oss om bokens budskap?
  • Hva formidler boken som viktige idealer?
  • Er det en kamp mellom gode og onde krefter i romanen? Hvordan arter den seg?
  • Gir dystopier utrykk for fremtidshåp?
  • Er det forskjeller mellom nyere og eldre dystopiske romaner?

 
Bøker:
Suzanne Collins: Dødslekene (2010) ungdomsroman
Thure Erik Lund: Compromateria (2002)
Cormac McCarthy: Veien (2006)
Sigbjørn Mostue: I morgen er alt mørkt-serien (2014-)
Jan Henrik Nielsen: Høsten (2011) ungdomsroman
Sofia Nordin: Ett sekund om gangen (2014) og Spring så fort du kan (2015)
Moira Young: Blodrød vei (2011) ungdomsroman
Thore Hanssen: En vind fylt av tusen sommere (1994)
 
Klassikere:
Knut Faldbakken: Uår (1976)
Marlen Haushofer: Veggen (1963)
Axel Jensen: Epp (1965)

temabilde: