Ung identitet

I ungdomstida har man enormt mange forventninger å forholde seg til. Man møter krav om hvordan man skal se ut, prestere og oppføre seg fra: foreldre, søsken, medelever, besteforeldre, venner, mange lærere, ofte også musikklærere og idrettstrenere. Når man samtidig er i stadig utvikling mentalt og fysisk kan det være vanskelig å vite hvem man egentlig er og hvem man ønsker å være.
Ungdomslitteratur handler ofte om et ungt menneske som havner i ett spesielt eller mange ulike dilemmaer. Ungdomsbøkenes hovedperson er gjerne en jente eller gutt som strever med mange valg, valg som kan få store konsekvenser for fremtiden.
I løpet av handlingen treffer hovedpersonene ofte en eller flere bipersoner som gir livet deres en ny retning. Det kan være en potensiell kjæreste, en ny venn eller en voksenperson som bidrar til at hovedpersonen får en klarere oppfatning av egen identitet.

Ting å tenke på når du leser:

    Hvilke dilemmaer møter hovedpersonene i disse bøkene?
    Hvordan beskriver forfatteren personene i boken (direkte og indirekte beskrivelser, tanker, handlinger, dialog)?
    Hvordan utvikler hovedpersonene seg imøte med ulike valg og viktige avgjørelser?
    Hvilken betydning får ulike bipersoner på hovedpersonens liv?
    Hvordan fremstiller forfatteren ungdomstiden i disse bøkene?

 
Bøker:

Årets ansikt av Sophia Bennett
Kaoskrigeren av Annette Münch
Utfor av Sunniva Relling Berg
Heidi Furre: Ungdomsskulen
Anders N. Kvammen: Ungdomsskolen (grafisk roman)
Hver dag av David Levithan
Nødinngang av Charlotte Glaser Munch
7 døgn for oss av Charlotte Glaser Munch og Anja Hitz
Jenteloven av Annette Münch
Fuck verden av Monica Steinholm
Slagside av Heidi Sævareid
Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til av Liv Marit Weberg

 
Klassikere:
Alberte og Jacob av Cora Sandel
Beatles av Lars Saabye Christensen
Victoria av Knut Hamsun