Sørstatsromaner

Fortellinger fra sørstatene i USA, har gjennom lang tid framstått som en egen sjanger i litteraturen. Begrepet sørstatene omfatter vanligvis følgende stater: Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi, Sør-Carolina, Florida, Texas, Virginia, Tennessee, Nord-Carolina og Arkansas.
Fortellinger i denne sjangeren foregår i disse spesifikke områdene. Andre kjennetegn er at de ofte tar opp motsetninger og konflikter mellom svarte og hvite. Slaveri, rasisme og forskjellsbehandling blir derfor ofte blant de viktigste temaene i disse bøkene.

I tillegg finner vi ofte temaer som familiens sterke stilling, religion, lokalsamfunnet betydning og sosiale klasseforskjeller i disse bøkene. Mange er lagt tilbake i tid, og flere har handling fra den amerikanske borgerkrigen og fra tidsepoken som går under navnet Den store depresjonen (fra høsten 1929 og utover på 30-tallet). Det finnes også samtidslitteratur blant sørstatsromanene.
Med disse kriteriene lagt til grunn, er langt de fleste forfatterne av sørstatsromaner nordamerikanske. En streng definisjon utelukker forfattere som ikke selv er født i de områdene som regnes som sørstatene, mens andre tar med litteratur som tematisk foregår i områdene, uansett forfatterens bakgrunn.

Ting å tenke på mens du leser:

·         Hva gjør dette til en sørstatsroman?
·         Hvilken tid og hva slags samfunn (miljø) er boka lagt til?
·         Hvilke samfunnsproblemer blir beskrevet? Hvordan skildres disse?
·         Hvordan er karakterene beskrevet?
 

Bøker:

Bruke, James Lee: Blikktakblues for New Orleans (2008). Creole Belle(2012)
Grissom, Kathleen: Tilbake til Tall Oaks (2012)
Jordan, Hillary: Mississippi (2008)
Kidd, Sue Monk: Bienes hemmelige liv (2001)
Lee, Harper: Drep ikke en sangfugl (1960). Sett ut en vaktpost (2015)
McCarthy, Cormac: Ikke et land for gamle menn (2005). Grensetrilogien(fullført i 1998). Frukthagen (1965). Blodmeridianen(1990)
Stockett, Kathryn: Barnepiken (2009)
Walker, Alice: Fargen bortenfor (1984)

Klassikere

Faulkner, William: Larmen og vreden (1929) Absalom, Absalom! (1936)
Mitchell, Margaret: Tatt av vinden (1936)
Stowe, Harriet Beecher: Onkel Toms hytte (1852)
Twain, Mark: Tom Sawyer (1876). Huckleberry Finns eventyr (1884)
Williams, John E.: Stoner (1965)