Du er her

Overgrep mot barn og unge

Hva er et overgrep? Hvor går grensen mellom overgrep og begjær? Eller mellom overgrep og kjærlighet? Dette er sentrale, men vanskelige spørsmål knyttet et ømtålig emne. Overgrep kan være forskjellige ting. Det kan omfatte alt fra voldtekt til forsømmelse av barn og misbruk av voksenrollen. Nedenfor finner du romaner som på ulike måter tematiserer overgrep mot barn og unge. Noen romaner handler om barnemishandling og omsorgssvikt, andre problematiserer forholdet mellom overgrep og begjær. Felles for de fleste er at de handler om konsekvenser et slikt overgrep kan få for den enkelte.

 

Ting å tenke på mens du leser:

  • Hvordan blir overgrep skildret i romanen?
  • Hvordan tar romanene opp spørsmål knyttet til skyld og skam?
  • Hvilken betydning har overgrepene for romanpersonenes identitet?
  • Er det en spesiell type språk som benyttes i romanene?
  • På hvilken måte problematiserer og tydeliggjør disse romanene et tabubelagt område?

 

Bøker:

Frode Granhus: Forrsvinningen (roman, krim 2018)

Hege Arstad: Føkka opp (roman 2015)

Hans Petter Blad: De nysgjerrige (roman 2005)

Bjarte Breiteig: Mine fem år som far (roman 2014)

Niels Fredrik Dahl: På vei til en venn (roman 2002)

Knut Faldbakken: Frøken Snehvit (roman 2000)

Karin Fossum: Den som elsker noe annet (roman 2007)

Tor Fretheim: Ingen ild tenner stjernene (roman 2008)

Eystein Hanssen: De ingen savner (2010)

Vigdis Hjorth: Arv og miljø (roman 2016)

Bjørn Ingvaldsen: Tryllemannen (roman 2014)

Edouard Louis: ​Voldens historie (roman 2016)

Trude Marstein: Plutselig høre noen åpne en dør (roman 2000)

Hanne Kristin Rohde: Bare et barn (roman 2015)

Lars Ramslie: Fatso (roman 2003)

Carl Frode Tiller: Skråninga (roman 2001)

 

Klassikere:

Jan Guillou: Ondskapen (roman 1993)

Karl Ove Knausgård: Ute av verden (roman 1998)

Herbjørg Wassmo: Det stumme rommet (roman 1983)

Herbjørg Wassmo: Hudløs himmel (roman 1986)

Herbjørg Wassmo: Huset med den blinde glassveranda (roman 1981)

Hanne Ørstavik: Kjærlighet (roman 1997)

 

Sekundærlitteratur:

Hagen, Alf van der: Dialoger. 3. Stemmeskifter, Tiden, Oslo 2000.

Krogsveen, Randi Christina C. (red.): Født av spindel og jern: om Herbjørg Wassmos forfatterskap, LNU/Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2000.

Lundberg, Liv: "Tekstens etiske øyeblikk", Vinduet http://www.vinduet.no/tekst.asp?id=211

problemstilling: 
temabilde: