Du er her

Vanskelige valg

Vi gjør det hele tiden, fra morgen til kveld: foretar valg av retning og fokus. Vi orienterer oss mellom lyst og ansvar og farge og smak, som oftest uten at disse utallige valgene følges av merkbare grublerier. Noen ganger handler det om at man forlengst har gjort seg opp en mening om saken, eller at behovet eller anledningen til å reflektere over stort og smått ikke er tilstede.

Men, så finnes det disse problemstillingene som sakte bare tårner seg opp, som ikke er til å komme utenom, dilemmaer som krever at du tar stilling. Liv og død er ytterpunktene av konsekvenser. Utdanning, kjæreste og den nesten hverdagslige navigeringen mellom samvittighet og trang, press og svik er blant  betydningsfulle temaer derimellom. Hvilken kant utfordringene kommer fra varierer, alt fra familiens forventninger, venners handlinger, samfunnets tilretteleggelse eller noe du helt på egen hånd har havnet opp i. Generelle etiske spørsmål kan være vanskelige nok å forholde seg til. Andre ganger brytes egne idealer og realiteter mot hverandre. Å ikke foreta seg noe, er også et valg, og om du attpåtil kommer til å merke avgjørelsene på egen kropp, får valgene andre dimensjoner.

”To be or not to be” tumlet Shakespeares Hamlet med. "Hvordan handle?" er et evig tilbakevendende og eksistensielt tema.
 

Ting å tenke på mens du leser:

  • Hvordan utvikles dilemmaet i boken?
  • Hvilke krefter påvirker personenes valg?
  • Hvilke etiske problemstillinger reises?
  • Hva består argumentene for og imot av, og hva er utslagsgivende for handling?
  • Hvordan er prosessen fram mot endelig beslutning?
     

Bøker:

Geir Brandstadmoen: På barndommens solbrente enger

Elin Brodin: Den europeiske dødebok

Jon Ewo: Svart. Og cirka hvitt

Johan Harstad: Buzz Aldrin, hvor ble det av deg i alt mylderet?

Mirjam Kristensen: Et rikt liv

Johan B. Mjønes: Orkanger

Marianne Mjaaland: 13. uke 

Gunnar Norheim: Adjutanten

Stig Sæterbakken: Usynlige hender

Inga Sætre: Fallteknikk (tegneserieroman)

Linn Ullmann: Nåde 

Wenche-Britt Hagabakken: Zürich

Christian Støre Valeur: Steffen tar sin del av ansvaret

Sylvelin Vatle: Alle kjenner vel presten

 

Oversatte:

Katarina von Bredow: Det er mitt liv

Paulo Coelho : Veronika vil dø

Kerosha Gonaseelan: Amygdala

Sonya Hartnett: Hundene sover

Tove Jansson: Den ærlige bedrageren

Thomas Keneally: Schindlers liste

Ian McEwan: Om forlatelse

Mikael Niemi: Bomb dem! 

Jodi Picoult: Min søsters vokter

Jane Teller: Ingenting

 

Klassikere:

Nini Roll Anker: Kvinnen og den svarte fuglen

Joesph Conrad: Lord Jim

Sigurd Hoel: Møte ved milepælen

Kåre Holt: Det store veiskillet

Henrik Ibsen: En folkefiende

William Shakespeare: Hamlet

Hjalmar Söderberg: Doktor Glas

 

temabilde: