Du er her

Sekundærlitteratur

Sekundærlitteratur er tekster du finner i bøker eller på nettet som handler om bøkene, temaet eller forfatteren du har valgt. Sekundærlitteraturen gir deg informasjon du kan bruke i oppgaven. Eller du bruker den til å finne sitater som bekrefter argumentene dine i oppgaven.

  • Skriv opp nøyaktig referanse (tittel på tekst, bok og/eller nettside, lenkeadresse, navn på den som har skrevet det, utgivelses-/publiseringsdato, sidetall) til alle kilder med en gang du finner dem. Slik blir de er lette å finne tilbake til (både for deg og den som skal lese oppgaven senere).
  • Når du siterer sekundærlitteratur i oppgaven din, må du huske å oppgi navnet på teksten du siterer fra og hvem som har skrevet den. Det skriver du enten i fotnoter (nederst på arket), i parentes på powerpointen din, og/eller i en egen kildeliste bakerst i oppgaven din.
  • Du må hele tiden vurdere om kilden du har lyst til å bruke er troverdig og relevant. Dette gjelder særlig hvis du skal bruke internett som kilde.