Du er her

Tips underveis

 • Noter ned det du tenker etter hvert som du leser - det er lett å glemme.
 • Noter også ned sidetallene på steder i boken du finner sitater og annet du vil ha med i oppgaven din.
 • Du bør lage en disposisjon før du begynner. Denne bør være så nøyaktig som mulig.
 • Du bør ha klart for deg hva du vil si: Hva er ditt poeng? Hva skal du skrive i konklusjonen? (Svar: Svaret på problemstillingen din.)
 • Spør deg selv når du leser det du har skrevet: Hva er det som egentlig står her? Det er lett å se seg blind på sine egne setninger og notater.
 • Skriftlig oppgave: Skriv korte setninger (i stedet for kjempelange setninger med hundrevis av komma). Muntlig oppgave: Skriv bare korte stikkord på powerpointen. Ellers blir folk sittende og lese på den i stedet for å høre på deg.
 • Husk på at du ikke skal skrive hva du synes om boken, eller om temaet, men hvordan boken beskriver et tema gjennom språk og fortellerteknikk.
 • Hold deg til saken: Skriv bare om det du skal skrive om (noen av de gode ideene dine må du rett og slett spare til en annen gang).
 • Varier ordbruken din. Tenk særlig gjennom hvordan du bruker verb.
 • Begynn setningene på forskjellig måte.
 • Del oppgaven inn i ulike deler og lag gjerne små overskrifter som passer til hver del.
 • Få noen du stoler på til å lese gjennom det du har skrevet og gi deg tilbakemelding, så du kan rette opp i skrivefeil eller uklarheter før du leverer.