Du er her

Problemstilling

  • Velg en problemstilling som ikke er altfor åpen. Du kan ikke skrive om alt. Det blir ingen bra oppgave.
  • Men du kan likevel få med mye i oppgaven din. Skriv gjerne i oppgavens første del, der du legger frem problemstillingen, at du fokuserer på tre ting innenfor den. Et eksempel: «Hvordan beskriver to norske samtidsromaner et voksent kjærlighetsforhold? En analyse av dialog, tankereferat og symbolbruk». Hvis du gjør det slik, er det viktig at du klarer å velge tre ting å fokusere på som til sammen gir et godt svar på problemstillingen.
  • Tenk gjennom dette: Kan problemstillingen på noen måte misforstås? Sjekk ved å spørre noen du kjenner om hva de tror den betyr.
  • Diskuter problemstillingen med læreren din før du begynner.
  • Og til slutt: Husk at du kan justere problemstillingen din etter at oppgaven er ferdig, hvis du ser at det du har skrevet ikke ble akkurat slik du hadde tenkt. Bare pass på å ha valgt ganske nøyaktig hva du vil undersøke før du begynner å skrive. Da er det lettere å holde fokus under arbeidet.