Du er her

Kom i gang!

  • Spør læreren, spør biblioteket, eller se på temaene og bøkene du finner på denne nettsiden for å finne ut hvilke bøker du kan velge til oppgaven.
  • Begynn og lese i god tid, så du rekker å lese alle bøkene fra perm til perm. (Ja, du bør lese alle bøkene.)
  • Etter at du har lest bøkene du har valgt, lag et tankekart eller en oversikt over hva bøkene handler om, gjerne med eksempler på likheter og forskjeller.
  • Se på oversikten din og bestem deg for hva du synes er mest interessant. Se også på hvilke av dine observasjoner du vet du kan underbygge med gode sitater eller eksempler fra bøkene.
  • Husk at du også kan velge noe annet enn å skrive om et bestemt tema i litteraturen. Du kan også velge å jobbe med for eksempel et forfatterskap eller språkhistorie. Dine valgmuligheter bestemmer læreren din, så snakk med ham/henne.