Du er her

Kropp

Med temaet kropp kan du få mange spennende innfallsvinkler til din fordypningsoppgave. Du kan konsentrere deg om sykdom i litteratur, både fysisk og psykisk, og se hvordan sykdommen påvirker kroppen og hvordan hovedpersonen forholder seg til egen sykdom (se temaet "Psykiske lidelser"). Kroppen kan også brukes til grenseoverskridelse. Hvor mye smerte tåler kroppen? I romanen Slipp Hold av Heidi Sævareid følger vi en hovedpersonen som utforsker sine egne grenser gjennom smerte.

Kroppen kan også ses på som utgangspunkt for seksuell nytelse. Våtmarksområder av Charlotte Roche viser en kvinnelig hovedperson som nærmest ikke har grenser for hva hun kan gjøre med kroppen sin. Du kan skrive om kropp og kjønn, for eksempel om hvordan litteraturen fremstiller karakterer som er født hermafroditt (en person som har et kvinnelig og et mannlig kjønnsorgan), eller du kan se på kjønnsskifte.

I Middlesex av Jeffrey Eugenides og i Annabel av Kathleen Winter følger vi to hermafroditter. Hva slags utfordringer møter disse? Hva slags likheter og ulikheter er det i deres opplevelser og erfaringer? Hvordan reflekterer de over kroppene sine som ikke anses av samfunnet å være “normale”? Tradisjonen tro har science fiction gjerne et litt annet syn på kjønn og kjønnsskifte enn annen type litteratur.

I flere science fiction-romaner blir kjønn anerkjent som noe flytende, ofte kan du skifte ditt biologiske kjønn på et knips. I Pudder? Pudder! av Tor Åge Bringsværd er det mulig å skifte kjønn uten noen større dikkedarer. Et annet tema er cyborger eller metmorfoser i litteraturen. Det finnes en lang og spennende tradisjon for å skrive om mennesket og maskinen, og om roboter. Allerede på 1800-tallet utforsket flere forfattere temaene kropp og teknologi. I den berømte Frankenstein av Mary Shelley skaper doktor Frankenstein et monster ved hjelp av ulike kroppsdeler og teknologi.

 

Ting å tenke på mens du leser:

•Hva slags forhold har hovedpersonen til kroppen sin? Hvordan utvikler det seg?

•Hva slags forhold har andre karakterer til hovedpersonens kropp?

•Skader hovedpersonen kroppen sin på noen måte? Hvis så er tilfelle, hvordan skildres dette?

•Hvis hovedperson eller biperson har en sykdom, hvordan beskrives den?

•Hvordan forholder hovedpersonen seg til sin egen sykdom?

•Hvordan reagerer omverdenen?

 

Bøker:

Jennifer Niven: Fordi du ser meg

Charlotte Roche -Våtmarksområder

Linnea Myhre - Evig søndag

Liv Køltzow - Melding til alle reisende

Mette Newth - Det mørke lyset

Thorvald Steen - Balanse

Anette Münch - Badboy Steroid

Jeffrey Eugenides - Middlesex

Kathleen Winter - Annabel

Tor Åge Bringsværd - Pudder? Pudder!

Margaret Atwood - Tjenerinnens beretning

Mary Shelley - Frankenstein

Marge Piercy - En fantastisk mann

Franz Kafka - Forvandlinga (novelle)

Heidi Sævareid - Slipp Hold

 

Biografier/essay/sekundærlitteratur:

Siri Hustvedt - Den skjelvende kvinnen

Birgitte Rode Diness (red.) - Kvinne kjenn din kropp