Du er her

Noveller

Liker du å lese flere korte fortellinger framfor en lang sammenhengende historie? Da er kanskje novellen noe for deg. For novellen er en forholdsvis kort fortelling. Den skildrer gjerne en enkelthendelse eller små utdrag fra livshistorien til en person. Bare det viktigste blir tatt med i teksten, og få personer er med i handlingen som som regel strekker seg over et kort tidsrom. I novellen kan mye være antydet ved bare små hint og ikke skrevet fullt ut. Som i andre typer fortellingstekster møter gjerne hovedpersonen et problem eller en konflikt og ofte bygges det opp til et høydepunkt nær slutten som gir en uventet løsning.

Hvis du vil skrive om novellen i fordypningsoppgaven din har du mange forskjellige innfallsvinkler å velge mellom; du kan velge to (tre) novellesamlinger og skrive om novellen som sjanger, du kan sammenligne en «litterær» novelle med fortellinger fra ukeblader og magasiner, eller du kan velge to-tre novellesamlinger fra samme forfatter og skrive om dem. Du kan velge et tema og belyse det ut fra forskjellige noveller skrevet av ulike forfattere, du kan sammenligne tradisjonelle noveller med moderne tekster, eller du kan sammenligne en sjangertypisk novelle med nye sjangre som twitter-noveller eller liknende.

 

Kjente norske novelleforfattere:

Hilde Lindset

Gro Dahle

Frode Grytten

Ingvar Ambjørnsen

Lars Saabye Christensen

Roy Jacobsen

Ingvild Rishøi

Ari Behn

Bjarte Breiteig

Laila Stien

Kjell Askildsen

Bjørg Vik

Agnar Mykle

Tarjei Vesaas

Johan Borgen

Sigurd Hoel

Cora Sandel

Torborg Nedreaas

Oscar Braaten

Hans E. Kinck