Du er her

Sørstatsromaner

Fortellinger fra sørstatene i USA, har gjennom lang tid framstått som en egen sjanger i litteraturen. Begrepet sørstatene omfatter vanligvis følgende stater: Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi, Sør-Carolina, Florida, Texas, Virginia, Tennessee, Nord-Carolina og Arkansas. Fortellinger i denne sjangeren foregår i disse spesifikke områdene. Andre kjennetegn er at de ofte tar opp motsetninger og konflikter mellom svarte og hvite. Slaveri, rasisme og forskjellsbehandling blir derfor ofte blant de viktigste temaene i disse bøkene. I tillegg finner vi ofte temaer som familiens sterke stilling, religion, lokalsamfunnet betydning og sosiale klasseforskjeller i disse bøkene. Mange er lagt tilbake i tid, og flere har handling fra den amerikanske borgerkrigen og fra tidsepoken som går under navnet Den store depresjonen (fra høsten 1929 og utover på 30-tallet). Det finnes også samtidslitteratur blant sørstatsromanene. Med disse kriteriene lagt til grunn, er langt de fleste forfatterne av sørstatsromaner nordamerikanske. En streng definisjon utelukker forfattere som ikke selv er født i de områdene som regnes som sørstatene, mens andre tar med litteratur som tematisk foregår i områdene, uansett forfatterens bakgrunn.

Ting å tenke på mens du leser:

  • Hva gjør dette til en sørstatsroman?  
  • Hvilken tid og hva slags samfunn (miljø) er boka lagt til?     
  • Hvilke samfunnsproblemer blir beskrevet? Hvordan skildres disse? 
  • Hvordan er karakterene beskrevet?  

 

Bøker:

Burke, James Lee: Blikktakblues for New Orleans (2008), Creole Belle (2012)

Grissom, Kathleen: Tilbake til Tall Oaks (2012)

Jordan, Hillary: Mississippi (2008)

Kidd, Sue Monk: Bienes hemmelige liv (2001)

Lee, Harper: Drep ikke en sangfugl (1960) og Sett ut en vaktpost (2015)

McCarthy, Cormac: Ikke et land for gamle menn (2005), Grensetrilogien (fullført i 1998), Frukthagen (1965), Blodmeridianen (1990)

Stockett, Kathryn: Barnepiken (2009)

Walker, Alice: Fargen bortenfor (1984)

 

Klassikere

Faulkner, William: Larmen og vreden (1929) og Absalom, Absalom! (1936)

Mitchell, Margaret: Tatt av vinden (1936)

Stowe, Harriet Beecher: Onkel Toms hytte (1852)

Twain, Mark: Tom Sawyer (1876) og Huckleberry Finns eventyr (1884)

Williams, John E.: Stoner (1965)