Du er her

roman

Overgrep mot barn og unge

Hva er et overgrep? Hvor går grensen mellom overgrep og begjær? Eller mellom overgrep og kjærlighet? Dette er sentrale, men vanskelige spørsmål knyttet et ømtålig emne. Overgrep kan være forskjellige ting. Det kan omfatte alt fra voldtekt til forsømmelse av barn og misbruk av voksenrollen. Nedenfor finner du romaner som på ulike måter tematiserer overgrep mot barn og unge. Noen romaner handler om barnemishandling og omsorgssvikt, andre problematiserer forholdet mellom overgrep og begjær. Felles for de fleste er at de handler om konsekvenser et slikt overgrep kan få for den enkelte.

Subscribe to roman